MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016 – 2017

Tháng Chín 8, 2016 1:17 chiều

 

 

dsc01477 dsc01478 dsc01479

dsc01480 dsc01481 dsc01476 dsc01474 dsc01473 dsc01455 dsc01462 dsc01467 dsc01468 dsc01469 dsc01454 dsc01444 dsc01443 dsc01441 dsc01440