Báo cáo

Tháng Mười 11, 2016 8:40 sáng
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CẨM THỊNH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                    

BÁO CÁO

(V/ v  tổ chức tuần lể hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016)

 

Thực hiện công văn số 565/PGDDT Cẩm Xuyên

Trường THCS Cẩm thịnh  đã tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2016 vào sáng thứ 2 ngày 3/10/2016 tại sân trường.

1: Thành phần tham gia:

- Ở xã có:                 Trưởng ban văn hóa xã,chủ tịch hội khuyến học xã.

Ở trường có:          Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.38 cán bộ giáo viên cùng           với 426 học sinh tham gia.

 2:Hình thức tổ chức: – Có trang trí ma két theo hướng dẩn .

– Có chào cờ ,quốc ca,đội ca.

       3:Nội dung:

– Có khai mạc và giới thiệu đại biểu (đ/c Phùng).

– Có diển văn nói về văn hóa đọc trong kỷ nguyên số.

– Hội khuyến học phát biểu và trao bảng tiêu chí cho nhà trường(Bác Võ Tiến Vị).

– Phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời(Đ/c Quang).

– Bế mạc và phát động đọc sách ở thư viện.

4:Đánh giá:

– Tổ chức tốt các nội dung củng như hình thức.

– Có chất lượng tốt,hiệu quả cao được đại biểu củng như cán bộ GV,CNV và học sinh ghi nhận.

– Có chụp ảnh trên trang web.

Tự xếp loại:    Tốt