Thực hiện công văn số 593/PGDĐT Cẩm Xuyên, ngày 29/09/2017 v/v tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2017.

Tháng Mười 9, 2017 10:41 sáng

Thực hiện công văn số 593/PGDĐT Cẩm Xuyên, ngày 29/09/2017 v/v tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2017. Ngày 02/8/2017 tại trường THCS Cẩm Thịnh đã tổ chức lễ phát động, về dự lễ phát động gồm có:

Đ/c: Nguyễn Trường Sơn cán bộ công chức văn hoá xã.

Đ/c: Võ Tiến Vị chủ tịch hội khuyến học xã.

Đ/c: Trần Đình Kiếm Phó chủ tịch UBND xã, chủ nhiệm học tập cộng đồng.

Đ/c: Lê Ngocj Được trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

Anh Hà Văn Tới Phó bí thư đoàn xã – Chủ tịch hội đồng đội xã cùng toàn thể CB, GV, NV học sinh trường THCS Cẩm Thịnh.

Lễ phát động đã tổ chức nghiêm trọng đúng quy định, đúng thời gian và đã thực hiện ngay sau lễ phát động.

Dưới đây là một số hình ảnh minh hoạ cho hoạt động này.

dũngIMG_0068 IMG_0069 IMG_0067 IMG_0050 IMG_0056 IMG_0053 IMG_0044 IMG_0045