DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

  TT Họ và tên Ngày vào đảng Trình độ LLCT Chức vụ trong đảng 1 Phạm Hữu Quang 11-7-1996 Trung cấp HT-BT CB 2 Nguyễn  Thị Thúy Linh 3-2-2004 Sơ cấp Chi ủy viên 3 Dương Thị Xuân 29.10.2000 Trung cấp HP-PBT CB 4 Bùi Thị Mai 14.06.2004 Sơ cấp 5 Võ Tá Phùng

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS CẨM THỊNH

1   Phạm Hữu Quang Sinh ngày: 10/11/1958 Quê quán: Sơn Mĩ- Hương Sơn Hà Tĩnh ĐHSP: Sử Trung Cấp QLGD Thường trú: TT -Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh Điện thoại: DĐ: 0983573093 Email:HữuQuang1957@gmail.com    Hiệu…