Doc2

Thơ

             ƯỚC MƠ   Từng năm với những ước mơ Điểm trang giáo án, câu thơ học trò. Đường ta đi, nhiều nổi lo Sông sâu bến nước đưa đò vượt qua Nhiều năm vun tưới vườn hoa Đâm chồi, nảy lộc đậm đà…