Hoạt động ngoại khóa trải nghiệm.

Ngày 13 tháng 12 năm 2017. BGH – Công đoàn – Liên đội trường THCS Cẩm Thịnh tổ chức ngoại khóa trải nghiệm thực tế tại ngôi nhà khăn quàng đỏ của đội viên: Trần Thị Thùy Linh chi đội 8B,…